Författare: Grade


 • Strategisk vikt att satsa på forskning om digitalisering i utbildningssektorn

  Vetenskapsrådet presenterar med jämna rum rapporter och forskningsöversikter som är av relevans för forskarsamhället och för Vetenskapsrådets strategiska arbete. En av de senaste forskningsöversikterna berör området Utbildningsvetenskap. I översikten beskrivs […]

 • GRADE-doktorander bidrar till kommunal utveckling

  I Härnösand, Sundsvall och Timrå satsar kommunerna tillsammans på ett gemensamt doktorandprojekt kallat DUVKOM (Digitalisering av UtbildningsVäsendet i KOMmunerna)! En av doktoranderna, Jussara Reis Andersson berättar mer i följande korta […]

 • En artikel blir till?

  Eller... Hur ett symposium samlar människor, inspirerar och leder till kunskapsutbyte, idéer fortsatt utveckling....

 • GRADE presenterar vid ICERI2018

  Äntligen ett nytt inlägg i vår BLOGG! I dagarna har representanter för GRADE deltagit i ICERI2018, en av de tvärvetenskapliga och interdisciplinära mötesplatserna för forskning om digitala teknologier och utbildning […]

 • Forskarskolan i fokus i reportage i Skolvärlden

  Ni når artikeln via: http://skolvarlden.se/artiklar/ny-satsning-ska-lyfta-larares-kunskap-om-digitalisering

 • Uppdaterad information inför Kick-off i Trollhättan

  grade kickoff finale Fungerande länk till gemensam presentation finns i GRADE-moodle.

 • Välkommen till forskarskolan GRADE – Digitala teknologier i utbildning!

  Det här är vår blogg. Här kommer vi att kontinuerligt publicera kortare inlägg, små essäer eller betraktelser som berör vårt gemensamma forskningsintresse – digitala teknologier i utbildning. På de övriga […]

 • Kick-off forskarskolan GRADE Trollhättan 26-28 september

  Welcome to the kick-off of the GRADE research school, and the first seminar for the course “Foundations for research on IT and education” We will meet in Trollhättan 26-28 September. […]