Den nationella handlingsplanen för digitaliseringen av skolväsendet är runt hörnet – vad kan vi förvänta oss?

Jag heter Josef Siljebo och är affilierad doktorand i GRADE. Har precis avslutat GRADE A och hoppar in igen när GRADE D kommer igång. Forskningsfokus för mitt avhandlingsarbete är adekvat digital kompetens för skolledare. Har fått tillfälle att skriva några rader här om valfritt ämne och det kommer handla om digitaliseringsstrategin och handlingsplanen; ett pågående arbete som förhoppningsvis ska ta sin form i en artikel i framtiden.
Nordic Educational Research Association (NERA) hade sin årliga konferens i Uppsala förra veckan. Vi var några doktorander från GRADE där. Jag träffade Charlotte, Fabian, Jussara och Sara M, kan säkert ha missat några bland alla 700 besökare. På torsdagen presenterade jag en analys av digitaliseringsstrategin i nätverket ICT and Education. I analysen fokuserade jag på tre huvudfrågor:
1. Vad är syftet med kunskap i digitaliseringsstrategin?
2. Vad betyder det att ha en förståelse i strategin?
3. Vilken handling möjliggörs genom kunskapen och förståelsen och vad motiverar handling i digitaliseringsstrategin?
Svaret på alla tre ovan frågor handlar om produktion av digitalt innehåll, genom en förståelse av funktion och karaktär av digitala verktyg och -resurser. Som tillägg till detta kan läggas ett ledarskap och utveckling av en sådan produktion. Kanske inget förvånande? Nu ska vi komma ihåg att det handlar om en första analys gjord på det 14 sidor långa dokumentet. Tanken är att denna analys ska ingå i ett större analysarbete som bland annat blickar bakåt i tiden på andra dokument och som även troligen kommer ta med handlingsplanen när den kommer.
I termer av kunskapssyn kan produktion med hjälp av digitala verktyg och resurser absolut vara adekvat, om än något begränsat. Nog siktar vi högre än att producera digitalt innehåll i svensk skola? Visserligen knyter man i strategin digital kompetens till demokrati, men jag tycker att man inte riktigt lyckas lyfta sig från att demokrati främst skulle handla om ett bemästrande av digital teknologi. Åter igen, med reservationen att det handlar om ett 14 sidor långt dokument och man kommer kanske inte in i något djup där.
Så, vad kan det här betyda för en adekvat digital kompetens för skolledare i den kommande handlingsplanen? Med tanke på kunskapssynen som framträtt i analysen så ligger min kvalificerade gissning på att kompetensen kommer handla om produktion och ledarskap och utveckling av produktion, så klart. Och givetvis om kompetensutveckling i breda drag.
Mer specifikt skulle jag sätta mina pengar på att handlingsplanen kommer gå in mer på djupet, alternativt öka ett övergripande fokus, vad gäller identifiera, bedöma och tillämpa. Det vill säga att ha tillräcklig kunskap, förmåga och förståelse för att kunna identifiera möjligheter som digitala verktyg och resurser kan ge, att kunna bedöma om möjligheterna dels är användbara, dels genomförbara och slutligen att omsätta – tillämpa – allt detta i praktiken. I produktionstermer för skolledare kan det handla om effektivisering.