Tillbaka

Affilierad Forskare – Jörgen Holmberg

Högskolan i Gävle
jonhog@hig.se

Jörgen Holmberg är lektor i didaktik vid Högskolan i Gävle.

Med en bakgrund som gymnasielärare har mitt intresse för undervisning och lärande alltid varit stort. Det var också i min egen yrkesutövning som mitt intresse för digitala teknologier väcktes. Jag började tidigt undersöka om och hur IT kunde användas för att skapa pedagogiska mervärden. Detta skedde dels praktiskt i klassrummet men även i allt större utsträckning via läsning av forskningslitteratur.

Efter påbyggnadsstudier vid Umeå Universitet och högskolan i Gävle fick jag anställning vid det senare lärosätet. Jag har här arbetat på våra olika lärarprogram och på de högskolepedagogiska kurserna, ofta med fokus på IT och undervisning/lärande. Jag har också varit projektledare och delprojektledare i det högskoleövergripande projektet nätbaserat lärande där fokuset varit detsamma.

Mina doktorandstudier genomfördes vid Stockholms universitet (institutionen för data- och systemvetenskap) och även i dessa blev frågan om i vilken utsträckning och på vilka sätt IT kan användas för att skapa pedagogiska mervärden central. Via en praktiknära designbaserad forskningsansats (design-based research) undersöktes denna fråga tillsammans med åtta olika lärare på fyra en-till-en skolor.

För närvarande deltar jag i flera projekt där digitaliseringens möjligheter och utmaningar undersöks både med skolfokus och ett vidare samhälleligt fokus. Min forskning inriktar sig också på hur framväxande teknologier såsom VR och AR används och/eller kan användas för att stödja undervisning och lärande, samt hur praktiknära forskning kan genomföras metodologiskt för att på bästa sätt gynna forskare och praktiker.

På fritiden gör jag mitt bästa för att hålla kroppen i trim via olika typer av fysiska aktiviteter, framförallt bollsport. Jag spelar också, samt lyssnar gärna på musik, helst tillsammans med min dotter. Jag är också ungdomstränare i fotboll och innebandy där det istället är sonen som får stå ut med farsan.

Jörgen Holmberg, Högskolan i Gävle, jonhog@hig.se