Tillbaka

Affilierad Forskare – Lisa Molin

Göteborgs universitet
lisa.molin@educ.goteborg.se

Lisa Molin är doktor i Tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap. Hon disputerade under 2020 på sin avhandling Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet. Avhandlingen handlar om hur skolans undervisningspraktiker kan skapa förutsättningar för elevers utveckling av kritiska förmågor i relation till digitala och multimodala texter. Till vardags arbetar hon som lektor vid Center för skolutveckling i Göteborgs stad och som adjungerad lektor vid Institutionen för pedagogik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör frågor som handlar om skolans digitalisering med specifikt fokus mot literacy.

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/center-for-skolutveckling/vetenskapligt-stod