Tillbaka

Affilierad Forskare – Simon Skog

Umeå universitet
simon.skog@umu.se

Jag arbetar som doktorand vid Pedagogiska Institutionen vid Umeå universitet sedan hösten 2020. Mitt forskningsområde är praktiknära skolforskning och fjärrundervisning, där mitt eget forskningsintresse handlar om didaktik kopplat till fjärrundervisning.  Jag verksam inom forskningsgruppen Lärande och IKT (LICT) och delaktig i ett ULF-projektet (Utveckling, Lärande, Forskning).

Min forskning sker i anslutning till ULF-projektet där det finns ett samarbete med Region Västerbotten, och MediaCenter som tillsammans utvecklar och bedriver fjärrundervisning i Västerbotten i samarbete med inlandskommuner i samverkan, Region10.

Simon Skog, Umeå universitet, simon.skog@umu.se