Tillbaka

Doktorand – Ana Fuentes

Högskolan Väst
ana.fuentes-martinez@hv.se

Ana Fuentes är doktorand vid Institutionen för Ekonomi och IT vid Högskolan Väst och ingår i forskarskolan GRADE och i forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet.

Jag har min bakgrund som civilingenjör i datavetenskap från Universidad Politécnica de Madrid. Efter några år i telekommunikationsbranschen blev jag leg gymnasielärare och började undervisa i matematik och programmering. Som utvecklingsledare för gymnasieskolan och på uppdrag av Skolverket har jag bedrivit kompetensutveckling i programmering för matematiklärare i samband med den senaste läroplansreformen. Detta har resulterat i ett brinnande intresse för frågor som rör lärarnas fortbildningsvillkor och strategier för integrering av programmering i matematikundervisning.

Inom LINA finns det en betydande kompetens angående Arbetsintegrerad Lärande (AIL); kunskaper som kommer att vara avgörande när en stor del av lärarkåren förväntas parallellt lära sig och undervisa i programmering. GRADE är i sin tur en utmärkt arena för att fördjupa sig och diskutera frågor kring digitala teknologier i utbildning. De tillsammans utgör en pålitlig grund för att hitta svar och driva utvecklingen i riktning mot en lyckad integrering av programmering i matematikundervisning.

Ana Fuentes, Högskolan Väst, ana.fuentes-martinez@hv.se