Tillbaka

Doktorand – Anita Grigic Magnusson

Göteborgs universitet
anita.magnusson@ait.gu.se

Anita Grigic Magnusson är doktorand i Tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap och skriver en avhandling som tar sin utgångspunkt i problematiken kring mobiltelefoner i skolan. Mobiltelefonens vida utbredning bland eleverna har lett till en ny utmaning för det svenska skolväsendet. Många skolor utformar egna regler för att hantera mobiltelefonen och vissa skolor har helt förbjudit användning av mobiltelefonen. Frågan är om ett förbud är rätt väg att gå? I sin forskning studerar Anita högstadie- och gymnasieelevers syn kring användandet av mobiltelefonen i skolan.

Anita hör hemma vid IT-fakulteten och Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet. Avdelningen för lärande, kommunikation och IT. Hon är legitimerad SO-lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-9.