Tillbaka

Doktorand – Fabian Gunnars

Mittuniversitetet
fabian.gunnars@miun.se

Jag kommer direkt från en masterutbildning i utbildningsvetenskap: specialpedagogik, så har inte mycket erfarenhet i skolans praktik. Skrev i masteruppsatsen om innehållet i appar, som används i språkundervisningen för elever med autismspektrumtillstånd (AST) med ett kognitiv-lingvistiskt perspektiv (vilket föll naturligt i och med en kandidat i lingvistik). Den teoretiska modellen jag använde kan ses med philosophy of mind termer som funktionalistisk och emergent, med en ansats ur analogier i kombination med kontext som grund för vårt tänkande. Enligt mig är den fullt kompatibel med socio-kulturella perspektiv. Samma ansats används även inom AI-forskning, liksom många andra funktionella teorier. Med andra ord är ett huvudsakligt intresseområde inte bara högteknologiska pedagogiska verktyg som resurs för skolans praktik, men även hur de påverkar vårt sätt att tänka i grunden.

Flyttade från Uppsala efter runt 8års boende till Sundsvall i samband med min anställning på Mittuniversitetet, vilket formar ett nytt och spännande kapitel i mitt liv, särskilt med tanke på att jag inte kände någon i staden innan. På min fritid sysslar jag bl.a. med poesi, musikproduktion och longboardåkning. Älskar Angelika Arendt, William Basinski och Platon förbehållslöst. Min catchphrase är: konsten har gjort mig konstig – och jag gillar det.