Tillbaka

Doktorand – Jussara Reis Andersson

Mittuniversitetet
jussara.reis-andersson@miun.se

Jussara Reis Andersson är doktorand i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Jag har haft intresse av de möjligheter som digital teknik ger sedan jag flyttade till Sverige för cirka 25 år. Avståndet mellan Sverige och Brasilien minskades varje år i sambandet med att det blev lättare och billigare att ringa mellan dessa länder. I mitt yrke som pedagog och skolutvecklare har jag har haft möjligheter att bland annat vara delaktig i Diamantklubben, ett projekt i en skola i Sundsvalls kommun som syftade till att öka elevers intresse och motivation för teknik genom att lära sig programmera. Jag har även varit en av CoderDojos mentorer i Sundsvall.

Min forskning är riktad mot implementeringen av digitalisering i skolan och syftar till att bidra med kunskaper om hur digitaliseringsprocesser i skolor och utbildningsväsende stärker kvaliteten i utbildningsverksamheten. Framför allt är jag intresserad av rektorernas praktiker i mötet med digitaliseringsarbete.

På min fritid ägnar jag mig åt att umgås med min familj, mina vänner, lyssna på böcker och gympa.