Tillbaka

Doktorand – Malin Jansson

Malin Jansson är doktorand vid institutionen för lärande, avdelning digital lärande, på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH,

Jag har min bakgrund som både lärare och civilingenjör. Jag studerade Civilingenjör och Lärare på KTH med inriktning matematik och fysik, mycket på grund av mitt intresse för både matematik (och vetenskap i allmänhet) och pedagogik. Under studietiden fick jag kontakt med digital lärande genom arbeten så som coach i Mattecoach på nätet, handledare i kurser och utbildning i digital kompetens för ensamkommande flyktingbarn. Intresset höll i sig och mitt examensarbete blev en del i ett forskningsprojekt inom digital lärande och matematik. Efter studierna började jag arbeta på KTH och har varit moderator för kurswebbar, lärare inom teknik och digital komptens för blivande förskole-, lågstadie- och mellanstadielärare och kursutvecklare i KTHs MOOC-projekt. För tillfället arbetar jag med digital kursutveckling samt doktorerar.

I mitt forskningsprojekt utvecklar vi ett system för att kommunicera matematik online, TalkMath (talkmath.org). Systemet öppnar upp möjligheten för att exempelvis kunna kommunicera matematik på distans, för studenter att hjälpa varandra utan tillgång till en läraren, för läraren att finnas tillhands utanför kontorstid, och för att kunna diskutera kursinnehåll på en plattform som är anpassad till ämnet. Tanken är att titta på hur systemet används för att diskutera matematik, vad pratar användarna om och hur ser det ut när studenter hjälper varandra. Framåt kan det även bli intressant att koppla samman vad användarna pratar om med vem de pratar med.

maljan@kth.se