Tillbaka

Doktorand – Marie Utterberg

Göteborgs universitet
marie.utterberg@ait.gu.se

Marie Utterbergs forskningsintresse handlar om digitala verktyg i undervisningen, med ett särskilt intresse för matematikundervisning. I sin forskning studerar Marie hur digitala läromedel i matematik påverkar lärares praktik. Lärare har med ett digitalt läromedel tillgång till en stor mäng uppgifter, filmer och matematikaktiviteter för flera årskurser som kan tilldelas varje elev utifrån individuella behov. Exempel på andra funktioner i läromedlen är adaptivitet, där uppgifternas svårighetsgrad automatiskt anpassas utifrån elevernas svar, att elevernas matematikaktiviteter visas i realtid på lärarens skärm och att informationen sparas för att ge statistik om elevernas prestationer. Vad får detta för konsekvenser för matematikundervisningen och hur påverkar de olika funktionerna lärares användning av digitala läromedel? Vilka fördelar och nackdelar ser matematiklärare med digitala läromedel?

Marie är doktorand på Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet med inriktning mot utbildningsvetenskap. Hon är legitimerad matematiklärare med behörighet att undervisa i årskurs 3-9 samt gymnasieskolan. Hon är också speciallärare med specialisering mot matematikutveckling samt specialpedagog.