Tillbaka

Doktorand – Sara Ekström

Högskolan väst
sara.ekstrom@hv.se

Sara Ekström är doktorand vid institutionen för ekonomi och IT vid Högskolan Väst och ingår i forskarskolan GRADE och i forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet.
Jag har min bakgrund som civilingenjör i Teknisk Fysik från Uppsala Universitet och jag har där även läst till gymnasielärare i matematik och fysik, vilket jag har arbetet som fram till dess att jag började min doktorandtjänst i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst. Som förstelärare har jag drivit skolutvecklingsfrågor av olika karaktär, men det är framförallt frågor som handlar om hur lärare arrangerar sin undervisning och hur de agerar i klassrummet för att öka elevernas kunskaper, som verkligen fångar mitt intresse.
Mitt avhandlingsarbete handlar om att studera komplexiteten, och framförallt lärarens roll, i en elevaktiv, teknik-orienterad, rik lärsituation där man introducerar en social robot. Jag kommer att göra en fallstudie kring forskningsprojektet START (Student Tutor And Robot Tutee), där elever ska försöka lära en social robot spela ett digitalt matematikspel. Robotens agerade, i rollen som läraktig spelkamrat, designas och utvecklas inom START projektet tillsammans med lärare och elever.
Sara Ekström, Högskolan Väst, sara.ekstrom@hv.se