Tillbaka

Doktorand – Sara Mörtsell

Högskolan i Gävle
Sara.Mortsell@hig.se

Sara Mörtsell är doktorand i pedagogik vid Högskolan i Gävle och Umeå universitet.

Jag har min anställning vid högskolan i Gävle och läser min forskarutbildning i pedagogik vid Umeå Universitet. Genom att vara en del av den tvärvetenskapliga forskarskolan GRADE är min forskning riktad mot att förstå digitalisering i skolans sammanhang.

Min bakgrund är att jag varit IKT-pedagog och gymnasielärare och i den rollen mött frågor och föreställningar om teknologier och digitala resurser utifrån lärares praktiska verksamheter. Senast innan min forskarutbildning jobbade jag som pedagog inom det nätbaserade föreningslivet som utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige. Där arbetade jag med lärare, forskare och studenter i hur Wikipedia är en webbaserad resurs för kunskap och en öppen miljö för pedagogiska uppgifter som rör källkritik och medie-och-informationskunnighet. Genom mitt internationella arbete med Wikipedia har jag fått insyn i hur globala aktörer, både kommersiella och idéburna, har inflytande över skolverksamhet på olika sätt. Olika teknologiska lösningar tar sig an för skolan oumbärliga uppgifter, och introducerar samtidigt delvis annorlunda utmaningar. Det har fått mig att intressera mig för digitala teknologier hänger samman i och mellan globala plattformar och lokala lösningar och även för på vilka sätt dessa presenteras i utbildningssammanhang som relevanta.
I min kommande forskning vill jag ta till vara på mina erfarenheter och undersöka på vilka sätt lärares undervisning och praktiker tar form i en digital samtid. Vad gör exempelvis praktikerna mer och mindre hållbara över olika kontexter i lärares vardag? Vad väljs och väljs bort? Hur hänger det i sin tur ihop med teknologier på webben och aktörer i det digitaliserade medielandskapet? Genom att studera detta vill jag lära mig mer om hur pedagogikämnet kan förstå den hoptrasslade relationen mellan människa och teknologi.

När jag inte sysslar med min forskarutbildning försöker jag lägga tid på att skapa lokalt engagemang i Gävleborgs län för att bidra till Wikipedia med lokalhistoriska kunskaper och jag delar min tid mellan umgängen hemma i Stockholm och hemma i Hälsingland.

Sara Mörtsell, Högskolan i Gävle, sara.mortsell@hig.se