Tillbaka

Doktorand – Ulrika Gustafsson

Umeå universitet
ulrika.gustafsson@umu.se

I min forskning intresserar jag mig för skolans organisation och processen för digitalisering av utbildning.
Jag har arbetat som lärare i grundskolan i 25 år innan jag började som doktorand under hösten 2018 på Umeå Universitet- Institutionen för Tillämpad Utbildningsvetenskap. Min kommande forskning kommer att handla om förutsättningarna för Svensk kommunal grundskola att möjliggöra för eleverna att utveckla digital kompetens. Detta innebär också studier av förståelsen av digital kompetens bland olika aktörer. Genom att belysa skolans förändringsprocesser som drivits på av fokusen på digital kompetens i nya och reviderade policytexter, kommer det ges möjlighet att visa en övergripande bild av hur denna förändring rör sig och omformas genom olika nivåer i utbildningskedjan, innan den tar sin slutgiltiga form i skolan.