Tillbaka

Handledare – Carina Granberg

Umeå universitet
carina.granberg@umu.se

Mitt forskningsintresse rör i första hand matematikdidaktiska frågeställningar kopplat till problemlösning, kreativa resonemang, dynamiska programvaror, programmering samt formativ bedömning av lärprocesser. Jag är också intresserad av de sociala relationer, interaktioner och värderingar som utspelar sig i social medier samt hur dessa påverkar barns och ungas förutsättningar till en trygg lärandemiljö i skolan.