Tillbaka

Handledare – Göran Fransson

Högskolan i Gävle
Goran.Fransson@hig.se

Göran Fransson är professor i didaktik vid Högskolan i Gävle. Förutom att vara
forskningsledare inom området Utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle leder jag två forskningsgrupper; Induction Research Group och ICT in Learning, samt ingår i GRADEs styrelse.

Min forskning är framförallt riktade mot skolans område och frågor kopplat till lärares arbete, yrkesintroduktion och yrkeskunnande, men jag har även studerat andra yrkesgrupper såsom militära officerare, stridspiloter och sjuksköterskor. En stor del av min forskning handlar om mentorskap och kollegialt lärande inom lärarprofessionen. Policyanalyser och kopplingen till olika policyfrågor är vanligt förekommande i min forskning, liksom frågor kring yrkeskunnande, profession och professionaliseringsprocesser. Högskolepedagogiska frågor ligger mig varmt om hjärtat och inom det området är håller jag på med forskning, utbildning som högskolepedagogik utveckling.

Min forskning kring digitala teknologier riktar sig mot olika utbildningssammanhang, framförallt inom gymnasieskola och grundskola, men även relaterat till högre  utbildning och då framförallt inom lärarutbildningen. Exempel på publicerad forskning är vad elever upplever är god respektive mindre undervisning med digitala  teknologier, lärares och elevers syn på IT-användning, analyser av nationell IT-policy, teoretiska och etiska perspektiv på digitalisering, etc. Mitt intresse kring digitalisering utgår mycket från ett nyfiket kritiskt perspektiv gällande utmaningar och möjligheter liksom i vilken mån digitala teknologier kan bidra med ett mervärde eller inte i undervisning.

På fritiden gillar jag att resa, gärna till varma länder där man kan dyka, upptäcka nya saker eller bara ha lata dagar. Jordgubbsplantorna i trädgården vårdas ömt och tomatodling är förhoppningsvis en kommande experimentverkstad.

Göran Fransson, Högskolan i Gävle, gfn@hig.se