Tillbaka

Handledare – J Ola Lindberg

Umeå universitet
ola.j.lindberg@umu.se

Sedan januari 2016 jobbar jag som professor i pedagogik vid Umeå universitet.

Mitt huvudsakliga forskningsområde berör utbildning och undervisning i ett alltmer digitaliserat samhälle. Vid Pedagogiska institutionen leder jag forskargruppen ”Lärande och IKT (LIKT)”. Vi är cirka femton medlemmar i gruppen, och vi har genomfört studier i området i snart två decennium.

Jag ingår även i ett forskningsprojekt i vilket vi studerar lärande och IT i gymnasieskolan. I projektet genomför vi intervjuer och observationer vid tre skolor som utmärkt sig för att använda IT för att lära på ett avancerat sätt. Det är en longitudinell studie som initialt sträckte sig över åren 2015-2018, men som vi fortsätter under något år till.

J Ola Lindberg, Umeå universitet, ola.j.lindberg@umu.se