Tillbaka

Handledare – Jimmy Jaldemark

Mittuniversitetet
Jimmy.Jaldemark@miun.se

Jimmy Jaldemark är docent i pedagogik vid Mittuniversitetet.
Jag har arbetat med frågor om digitalisering och lärande sedan mitten av 1990-talet. I början av min karriär arbetade jag med kompetensutveckling av lärare samt i olika projekt där vi utvecklade internetbaserade läromedel. Sedan millenniumskiftet har jag i mitt arbete växlat mellan utveckling, forskning och utbildning där digitalisering av utbildningsväsendet varit ifokus. Förutom ovan uppgifter är jag forskningsledare för forskningsgruppen HEEL (Higher Education and E-Learning) samt ingår i GRADEs styrelse.

Min forskning är framförallt riktad mot frågor kring hur kommunikation, lärande kan stödjas med hjälp av digital teknik. Inom detta område har jag bland annat effekter av sociala medier inom utbildningsväsendet samt vad som händer när mobil teknik implementeras i utbildningar. Vidare har jag under åren intresserat mig för lärande i arbetslivet, specifikt mot digitalisering av läraryrket. Ett annat område jag studerat är nätbaserad handledning av akademisk text. Dessa områden har jag studerat i olika pedagogiska sammanhang, exempelvis inom grundskolan och inom högre utbildning, det senare riktat mot studenter inom pedagogiska utbildningar och universitetslärare. Exempel på studier är elevers och lärares upplevelser av mobila spel (Pokémon GO) som stöd för lärande i årskurs 5 och 6, digitalisering av lärarprofessionen inom högskolan, bloggar som kommunikativt stöd för studiegrupper, högskolestudenters deltagande i nätbaserade lärgemenskaper, samt
gruppbaserad handledning av examensarbeten via internet.

På fritiden är jag en musiknörd som gärna kopplar av till tyngre rockmusik med klassiska influenser. Har även en förmåga att grotta ned mig i detaljer i frågor som lockar min nyfikenhet.

Jimmy Jaldemark, Mittuniversitetet, jimmy.jaldemark@miun.se