Tillbaka

Handledare – Johan Lundin

Göteborgs universitet
johan.lundin@ait.gu.se

Johan är Professor i Informatik med inriktning mot lärande, docent i Tillämpad IT, har en master och PhD i Informatik och har arbetat med utbildning och forskning om IT och lärande under hela sitt yrkesverksamma liv.

Johans forskningsintressen rör hur informationsteknik förändrar förutsättningar för lärande och kompetent agerande och hur IT kan nyttjas för att utveckla verksamheter med avseende på lärande och kompetent agerande. I synnerhet berör intresset mobil teknik, och hur denna påverkar och brukas i vardag och arbetsliv. Forskningen har bedrivits i, eller i nära samarbete med näringsliv, offentliga organisationer och skolan.

Johan har undervisat på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå sedan 2001. Han har handlett kandidater, masterstudenter och doktorander till examen. Undervisningen rör i första hand IT och lärande, men också design som metod och perspektiv. För närvarande sker undervisningen i första hand i magisterprogrammet lärande, kommunikation och IT, samt inom ramen för den VR-finansierade forskarskolan GRADE med fokus på skolans digitalisering.