Tillbaka

Handledare – Marcia Lindqvist Håkansson

Jag arbetar som lektor på Avdelningen för Utbildningsvetenskap (UTV) på Mittuniversitetet. Jag undervisar på Beteendevetarprogrammet och Rektorsprogrammet och har kurser i högskolepedagogik. Att undervisa är ett stort intresse för mig. Jag arbetar mycket med att designa studentaktiv undervisning med hjälp av digitala teknologier. Dialog och reflektion ligger nära till hands i mitt utvecklingsarbete. I skrivande stund, HT18, har jag förmånen att vara STINT fellow och undervisa på National Institute of Education, (NIE), en del av Nanyang Technological University (NTU) på avdelningen Learning Sciences and Technologies (LST). Här finns det gott om kunskaper och erfarenheter av att undervisa med digitala teknologier.

Jag har arbetat med digitaliseringsfrågor sedan länge, först inom bank och finans och sedan inom skolans värld. I mitt avhandlingsarbete var Ett till Ett (1:1), en elev en dator, och Technology Enhanced Learning (TEL) i fokus, från elev-, lärar-, skolledar- och organisationsperspektiven. Min forskning är framförallt riktad mot frågor kring hur digitalisering kan stötta lärande i olika kontexter och vilka förutsättningar som skapas för teknikstött lärande. Jag har fördjupat mig inom grundskolan och inom högre utbildning, med inriktning mot studenter, rektorsdeltagare och universitetslärare. Pågående arbeten omfattar utmaningar och möjligheter för skolledare i sitt arbete att leda för digitalisering, universitetslärare kollegiala och kollaborativa insatser för att implementera nya verktyg i sin undervisning och digitala teknologier i förskolan. Ett annat intresseområde är doktoranders utbildningsresa, där doktorandens röst är i fokus. Jag har många frågor om hur man kan underlätta samverkan mellan arbetsliv, utbildning och forskning för att utveckla länken mellan forskning och undervisning och kompetensutveckling.

Under fritiden ägnar jag mig åt att renovera ett 40-tals hus. Jag är gärna utomhus. Jag spelar golf så ofta tillfälle ges och pysslar gärna i trädgården hemma eller i stugan.

Marcia Håkansson Lindqvist, Mittuniversitetet, marcia.hakanssonlindqvist@miun.se