Tillbaka

Handledare – Martin Tallvid

Göteborgs universitet
martin.tallvid@gu.se

Martin Tallvid är fil dr i Tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap och är lektor på Center för skolutveckling  i Göteborg. Martin har varit lärare i kommunal skola i många år, och de senaste 15 åren på en kommunal gymnasieskola där han undervisat i samhällskunskap, psykologi och mediekurser. På Center för skolutveckling i Göteborg är han lektor med särskilt ansvar för skolutvecklingsfrågor kring digitaliseringen av skolan.

Han har en kombinerad anställning med anställning som lektor i Göteborgs Stad och som adjungerad lektor på IT-fakulteten vid Göteborgs universitet. I sin avhandling ”1:1 i klassrummet- analyser av en pedagogisk praktik i förändring” visar han hur den digitala teknikens intåg i klassrummet påverkar lärarens tekniska , pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper.

I sin nuvarande forskning undersöker han hur digitala läromedel i matematik påverkar lärares undervisning.