Tillbaka

Handledare – Peter Bergström

Umeå universitet
peter.bergstrom@umu.se

Peter Bergström arbetar som lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Peters forskning handlade från början om utformning av undervisning och lärande i teknikrika lärmiljöer i högre utbildning. På senare tid har han arbetat i flera forskningsprojekt om skolans digitalisering där han studerat hur lärare utformar både den fysiska lärmiljön och kommunikationen i lärare-elev relationen. Det arbetet har lagt grunden för hans nuvarande forskning om hur fysiska lärmiljöer i skolan utformas och stöds av IT. Intresset för den fysiska lärmiljön har kommit att växa genom att han nu studerar hur lärare och skolledare förbereds för att gå från mindre skolenheter till större skolenheter. I hans forskning ryms även frågor om hur organisation leds i ett sådant skifte.

Peter har arbetat hela sitt yrkesliv i akademin. Han är lärarutbildad och har lång erfarenhet av att utbilda lärarstudenter om undervisning i teknikrika lärmiljöer på både grundläggande nivå och avancerad nivå.

Peter Bergström, Umeå universitet, peter.bergstrom@umu.se