Tillbaka

Handledare – Stefan Hrastinski

Stefan Hrastinski är professor vid Kungliga Tekniska högskolan och gästprofessor vid Mittuniversitetet. Jag leder enheten Digitalt lärande, KTH, som forskar, utvecklar och undervisar om hur teknik kan stödja utbildning och lärande. Min forskning är inriktad mot IT och lärande, särskilt hur deltagande, kommunikation och samarbete kan stödjas av digitala medier.

Vår forskning vid KTH undersöker hur teknik kan stödja utbildning och lärande. Forskargruppen kombinerar teknisk kompetens med kompetens inom lärande. Forskningen är ofta designinriktad. Detta innebär att vi beforskar användning av framväxande teknik i lärandesammanhang eller utvecklar prototyper som en del av forskningen. Vi har även som målsättning att bidra till att utveckla metoder och tekniker som kan användas i praktiken.

Forskargruppen är särskilt intresserad av handledning och matematisk problemlösning i digitala miljöer. Gruppen är forskningsansvarig för projektet Mattecoach.se, vilket är ett projekt där lärarstudenter på flera lärosäten handleder elever i matematik. Vi driver även projektet TalkMath.org där vi experimenterar med olika möjligheter att handleda och diskutera matematik i en nätbaserad miljö. Aktuella projekt inkluderar mobilt lärande, digitalt berättande, kollaborativt lärande och programmeringsdidaktik.

Stefan Hrastinski, KTH, stefanhr@kth.se