Tillbaka

Doktorand – Amelie Nebes

Högskolan i Gävle
amelie.nebes@hig.se

Amelie Nebes, Doktorand i Pedagogik med inriktning på digitalt kvalitetsarbete i förskolan

Jag har tidigare arbetat som förskollärare och under de senaste åren även arbetat med målprocesser inom kvalitetsarbete. Därutöver har jag arbetat med utveckling av strukturer för uppföljning och utvärdering av verksamheten i förskolan och mentorskap. Jag har läst kurser på master-nivå och har en magisterexamen i Didaktik. I mitt arbete som doktorand kommer jag att studera hur digitala system används i kvalitetsarbete och vilka utmaningar och möjligheter det ger i den pedagogiska yrkesvardagen och i kvalitetsarbetet.  Studierna kommer att behandla delar av implementeringsprocesser och kompetensutveckling. Även frågor hur digitala system formas av och formar kvalitetsarbetet i förskolor och övergripande organisation är av intresse i mitt avhandlingsarbete.

Amelie Nebes, Högskolan i Gävle, amelie.nebes@hig.se