Tillbaka

Doktorand – Izabella Czonka

Göteborgs universitet
reka.izabella.banyai@gmail.com

Izabella Czonka är doktorand vid Institutionen för tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet och är antagen till Forskarskolan UPGRADE.

Med bakgrund som lärare tog jag min masterexamen (MSc) 2016 vid Göteborgs universitet i pedagogisk forskning. Under åren har jag undervisat i olika skolformer och haft uppdrag i några forskningsprojekt vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.

Mitt övergripande forskningsintresse är att undersöka digitala lärplattformar och dess implikationer för lärande. Det som alltmer kom att intressera mig var samspelet mellan lärandet och digitala lärmiljöer och vad det innebär för elever och lärare att bedriva studier och undervisa i ett digitalt landskap.

Teknologin och digitala lärmiljöer skapar nya kontexter för lärande och förändrar kanske även vår uppfattning om vad kunskap är och hur den förvärvs. Dessutom ger lärplattformar utrymme för att utveckla och tillämpa digitala kompetenser, vilket är av central betydelse på både individ- och samhällsnivå. Detta i sin tur kan ha implikationer för lärarutbildningen och skolans digitalisering och lyfter frågor kring hur teknologin kan användas på ett bra sätt i ett lärandesammanhang, hur elever upplever sitt lärande i ett alltmer digitaliserat skolsystem och hur lärare kan anpassa sin undervisning.

Izabella Csonka, Göteborgs universitet AIT, izabella.csonka@ait.gu.se