Tillbaka

Doktorand – Marie Bengtsson

Högskolan i Halmstad
marie.bengtsson@hh.se

Marie Bengtsson är anställd på Högskolan i Halmstad och är doktorand på Institutionen för tillämpad informationsteknologi på Göteborgs universitet.

Jag är intresserad av digitaliseringens påverkan på såväl samhälls-, grupp- och individnivå och ringar in mitt forskningsområde med den övergripande arbetstiteln: Att utveckla kunskap och metoder för en hållbar digitalisering av skola och lärarutbildning. Mitt fokus är riktat mot lärarutbildningen och skolprofessionernas arbete med digitalisering. De frågor som jag hittills har börjat formulera inriktar sig på förskollärarstudenters erfarenheter och uppfattningar om digitalisering, hur de tar vara på barns erfarenheter och hur de utvecklar sina digitala kunskaper och sitt förhållningssätt.

Mitt intresse av att vara en del av Upgrade grundar sig i mina livserfarenheter från arbetslivet, skolväsendet och högre utbildning som formellt innehåller en förskollärarexamen och lärarlegitimation, magisterexamen i psykologi och magisterexamen i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, samt några kurser i/om; digitalt lärande, VFU-handledarskap, ekonomi och idrottspsykologi. Det sammanhang som jag kommer närmast ifrån är en förskollärartjänst i Halmstad kommun. Jag arbetade där i Harplinge- och Steninges förskolor och skolor på en förskoleavdelning samt med övergripande utvecklingsfrågor. Jag arbetade även specifikt med frågor som berörde digitalisering, vilket bland annat innebar involvering i ett samarbetsprojekt med Aalborgs universitet kallat Digi-DIA, där DIA står för Delaktighet, Inflytande och Ansvar. Mina sammanhang innan detta kan kort fångas in med orden förskola, skola, arbets- och organisationspsykologi, ledarskap, lärande, åkeribranschen, ekonomi, kvalitet, genus och hållbar utveckling.

Marie Bengtsson, Högskolan i Halmstad, marie.bengtsson@hh.se