Tillbaka

Doktorand – Martin Holmgren

Umeå universitet
martin.holmgren@umu.se

Martin Holmgren, sedan hösten 2020 undervisande doktorand vid Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet med en bakgrund som legitimerad grundskollärare, förskollärare och speciallärare med inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling.

Min forskningsansats har sitt ursprung i de 18 år då jag arbetat som lärare i framförallt grundskolans lägre åldrar. Med en vidareutbildning till speciallärare ökade min förståelse och mitt intresse för det specialpedagogiska fältet.

Yrkesmässiga erfarenheter och lärdomar pekar mot att rätt använd utbildningsteknologi kan främja utveckling på både skol-, grupp- och individnivå. Det är dessa erfarenheter, som med åren vuxit till att bli ett pedagogiskt intresse, som jag nu vill analysera ur ett mer teoretiskt perspektiv genom min forskning som riktas mot skolans digitalisering med särskilt fokus på specialpedagogik och lärarutbildning. I takt med samhällets ökade förväntningar och krav gällande det något oprecisa begreppet ”digital kompetens”, är jag intresserad av att undersöka hur de specialpedagogiska utbildningarna har förändrats i enlighet med dessa krav.

Jag är även legitimerad medlem i en familj bestående av fru, två barn och jag själv. Det är med dessa som jag gärna umgås, helst i stugans tillhörande roddbåt eller skog. Även vänner och övrig familj ligger mig varmt om hjärtat. Närstående skulle nog påstå att jag har ett visst intresse för idrott i allmänhet, och Björklöven i synnerhet.

Martin Holmgren, Umeå universitet, martin.holmgren@umu.se