Tillbaka

Doktorand – Jennie Berg

Jönköping University
jennie.berg@ju.se

Jennie Berg är doktorand vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping university och bedriver sin forskning i den nationella forskarskolan Upgrade.

Jennies avhandling tar sin utgångspunkt i ett intresse för skönlitteratur i undervisningen och hur lärare kan arbeta med digitala verktyg kopplat till litteraturdidaktik. I takt med ett allt medietätare samhälle och minskat bokläsande hamnar frågor kring vad litteratur, läsande och skrivande är i centrum. Digitaliseringens utveckling har gett upphov till funderingar kring hur lärarutbildningen kan tillvarata digitaliseringens möjligheter och på ett genomgripande sätt låta den genomsyra läraryrket, skola och undervisning. Jennies avhandlingsprojekt ämnar inrikta sig mot berättelser för och om barn och hur litteraturundervisning i lärarutbildningen kan utformas och utvecklas med stöd av digitala verktyg. I den digitala eran är begrepp som litteratur och läsförståelse stadda i förändring. Därför är det av vikt att undersöka dels hur språkliga och litterära kompetenser formuleras i styrdokument och mer framåtsyftande bland lärarutbildare och blivande lärare. Det är i detta sammanhang även betydelsefullt att fördjupa kunskapen kring elevers kompetenser i relation till läsning i analoga-digitala sammanhang. I detta avseende ligger Jennies fokus undervisningspraktiker, och på lärare och blivande lärare i skolåren F-3, det vill säga ett stadium då läsundervisning och lärandet att läsa är avgörande för lärande och kunskapande i följande stadier.

Jennie har en bakgrund som grundskollärare i skolåren F-6 och har framförallt verkat på lågstadiet med svenska och so som huvudämnen. På fritiden umgås hon med familj och vänner och ägnar sig gärna åt träning och friluftsliv. En helt ny människa har anlänt i familjen och Jennie påbörjar därför sina doktorandstudier i mitten på vt 2021.

Jennie Berg, Jönköping University, jennie.berg@ju.se