Tillbaka

Doktorand – Sandra Svensson

Högskolan Väst
sandra.svensson@hv.se

Sandra Svensson är doktorand i AIL (Arbetsintegrerat lärande) vid Institutionen för Ekonomi och IT vid Högskolan Väst och ingår i forskarskolan UPGRADE och i forskningsmiljön LINA (Lärande i och för det nya arbetslivet).

Jag har min bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap och barn- och ungdomskunskap. Efter några år i läraryrket vidareutbildade jag mig till specialpedagog och arbetade som specialpedagog på gymnasieskola. Som specialpedagog intresserade jag mig för frågor kring skolutveckling och alla elevers rätt till god undervisning.

Sandra Svensson, Högskolan Väst, sandra.svensson@hv.se