Tillbaka

Handledare – Ylva Lindberg

Jönköping universitet
ylva.lindberg@ju.se

Ylva Lindberg är professor i pedagogik med inriktning mot språk och litteratur vid Högskolan i Jönköping. Förutom att vara forskningschef vid fakulteten för lärande och kommunikation leder jag forskningsgruppen CCD – Communication, Culture, and Diversity, samt det strategiska projektet LeaDMe – Learning, Digitalization, and Media.

Jag har en bakgrund inom litteraturvetenskap och översättningsområdet (franska, svenska, engelska) och har verkat under många år i Paris inom bibliotekssektorn, där jag även forskade om distansutbildning vid La Maison des Sciences de l’Homme och upptogs i forskargruppen Réseaux, Savoirs et Territoires vid l’École Normale Supérieure och den nationella bibliotekshögskolan Enssib, Lyon.

Min forskning förenar språkvetenskap, litteraturvetenskap och medievetenskap med pedagogiken och ställer bland annat frågor kring hur kultur och kunskap cirkulerar, utvecklas och tillgängliggörs genom olika medier och språkande praktiker. Litteracitets- och bildningsfrågor i ett digitalt och medietätt samhälle är centrala områden, liksom estetiska och skapande dimensioner som digitaliseringen ger upphov till. Språk- och litteraturundervisningens utveckling i en digital epok undersöker jag både med avseende på vilka digitala teknologier som används och vilka kunskaper och förmågor som hamnar i fokus när multimodal medieanvändning är intensiv och språk- och kulturgränser löses upp. Exempel på studier är global manga och multimodalt/multimedialt läsande, samt semi-longitudinella undersökningar av elevers/studenters utvecklande av argumentationsförmåga. Argumentation på 40 olika språk står också i centrum för ett Wikipedia-projekt där vi undersöker hur kunskap byggs socialt över språk och kulturer bakom huvudsidorna.

Intresset för digitala verktyg och medier är främst orienterat mot högre utbildning, men även mot gymnasieskolan. Exempelvis driver jag ett tvärvetenskapligt projekt med dessa utbildningsformer i åtanke. Projektet heter Mind the Stream! och undersöker transmedialt berättande i strömmande medier ur flera disciplinära perspektiv. Målet är att utveckla litteracitetsmodeller och -förmågor med avseende på historia, litteratur, medier och AI.

Min fritid upptas av mycket läsande av fysiska böcker, främst av franskspråkig litteratur och särskilt av författare med ursprung söder om Sahara. Men jag hinner också springa några varv kring Munksjön då och då, och så gillar jag att dansa, särskilt tango.

Ylva Lindberg, Jönköping universitet, ylva.lindberg@ju.se