Tillbaka

Handledare – Charlotte Sellberg

Göteborgs universitet
charlott.sellberg@ait.gu.se

Charlotte Sellberg är fil. dr. i pedagogik och anställd som universitetslektor i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot lärande vid Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet. På Tillämpad IT är jag engagerad i fortbildning av lärare kring aspekter av samhällets och skolans digitalisering och i våra mastersprogram om lärande och informationsteknologi.

Mitt forskningsintresse rör aspekter av lärande i säkerhetskritiska och teknikintensiva miljöer, ofta i kontexten arbete och professionsutbildning. Pågående forskningsprojekt rör sjöfartsutbildningens digitalisering, med fokus på den träning och bedömning som sker i simulatormiljö. I ett samarbete med forskare från Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet studeras säkerhetsträning för ombordpersonal där vi utforskar nya teoretiska koncept och digitala praktiker för säkerhetsträning. Mina studier bygger främst på etnografiskt fältarbete, intervjuer med praktiker inom fältet, samt interaktionsanalyser av mänskliga samspel i teknologiska miljöer.

Jag har en bakgrund som undersköterska och har under mina år som student läst en mängd olika ämnen så som kognitionsvetenskap, neurovetenskap, socialpsykologi och människa-datorinteraktion. Jag har tagit med mig det breda intresset för olika forskningstraditioner och deras teoretiska och metodologiska utgångspunkter vidare i mitt akademiska arbete. Jag har även ett brett intresse för samhällets utveckling och den samtida debatten, och specifik för diskussioner om skola, högre utbildning och forskningens förutsättningar.

Charlotte Sellberg, Göteborgs universitet, charlott.sellberg@ait.gu.se