Tillbaka

Handledare – Eva Mårell-Olsson

Umeå universitet
eva.marell-olsson@umu.se

Eva Mårell-Olsson är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet.

Jag forskar om implementering och användning av IT i samhället ur ett pedagogiskt perspektiv. Med andra ord handlar min forskning om att studera implementering och användning av digitala teknologier inom olika yrkesområden och dess inverkan på individnivå såväl som verksamhetsnivå med avseende på möjligheter och utmaningar med förändrade arbetssätt och metoder i digitaliseringens tidevarv.

Min forskning har utbildningsområdet som huvudfokus, där jag bland annat har studerat skolans implementering och användning av datorer och surfplattor under lång tid, men jag har även genomfört studier om digitaliseringens inverkan på yrkesgrupper inom andra områden, exempelvis tandvård och ambulanssjukvård. De senaste åren har jag även genomfört flertalet studier med fokus på användning av mer avancerade digitala tekniker som AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) och AI (Artificiell Intelligens). Studierna om användning av AR- och VR-teknik har främst berört högskolepedagogik och AI främst inom tandvårdssektorn (eg. Socially Intelligent Agents). Ett annat forskningsområde som jag också tycker är väldigt spännande att studera är pedagogiska metoder och undervisningsstrategier som exempelvis spelifiering (eng. Gamification), ofta gärna i kombination med användning av olika typer av digitala teknologier (eg. datorer, surfplattor, mobiler och smarta glasögon). Exempel på publicerad forskning den senaste tiden handlar om möjligheter och utmaningar med att använda AR- och VR-teknik i exempelvis kemiundervisning på universitetsnivå samt spelifiering som pedagogisk metod i grundskolan med en mix av olika verktyg och digitala tekniker.

På fritiden gillar jag att flyga drönare, automatisera hemmet och att odla grönsaker för hushållsbehov. En del av odlingsintresset berör även att utforska automatiserad bevattning och styrning via digitala enheter förstås.

Eva Mårell-Olsson, Umeå universitet, eva.marell-olsson@umu.se