Tillbaka

Handledare – Jeanette Sjöberg

Högskolan i Halmstad
jeanette.sjoberg@hh.se

Jeanette Sjöberg

Mitt forskningsintresse fokuserar dels barn och ungas lärande i relation till digital teknik, dels studenter och lärare inom högre utbildning i förhållande till digital teknik. Forskningsprojekt som jag för tillfället är engagerad i inkluderar spelbaserat lärande (DGBL), kollaborativt lärande, undervisningsdesign och praktikutnära forskning. Sammanfattningsvis fokuserar min forskning på samtida utmaningar för barn, unga och vuxnas lärande i relation till digital teknik.

Jeanette Sjöberg, Högskolan i Halmstad, jeanette.sjoberg@hh.se