Tillbaka

Handledare – Karin Flensner

Högskolan Väst
karin.flensner@hv.se

Karin Flensner är lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst, Trollhättan  där hon arbetar med och undervisar inom olika delar av lärarutbildningarna, framförallt på yrkeslärarprogrammet och motsvarande utbildning för ämneslärare, Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU). Hon har en bakgrund som ämneslärare på yrkesprogram och ett stort intresse för frågor som rör lärande i och genom olika praktiker både i relation till lärares och elevers lärande.

Hon disputerade 2015 med en avhandling om diskurser om religion som dominerar religionskunskapsundervisning på gymnasiets olika program. Efter disputationen har hennes forskning kretsat kring frågor om religion, sekularisering, mångfald, inkludering och integration, främst i olika utbildningskontexter men även relaterat till civilsamhället. I det snart avslutade VR-finansierade forskningsprojektet  Global conflicts with local consequences – learning and arguing about Middle Eastern conflicts in Swedish classrooms som hon har varit forskningsledare för har hon tillsammans med Göran Larsson (Göteborgs Universitet) och Roger Säljö (Göteborgs Universitet) undersökt förhållningssätt och strategier vid undervisning om kontroversiella frågor i olika klassrumspraktiker.

Karin Flensner, Högskolan Väst, karin.flensner@hv.se