Tillbaka

Handledare – Pernilla Nilsson

Högskolan i Halmstad
pernilla.nilsson@hh.se

Pernilla Nilsson är professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad. Under 20 år har hon arbetat som lärarutbildare och forskare har ett forskningsintresse för lärares professionella utveckling inom olika områden. Hennes forskning fokuserar på lärares och lärarstudenters utveckling av ämnesdidaktisk kunskap (PCK) i naturvetenskap, både i skola och högre utbildning. I sin forskning har hon arbetat med olika verktyg och aktiviteter som Content Representations (CoRe), Learning Study, videoanalyser och digitala portföljer för att stimulera reflektionsprocesser och för att hjälpa lärare och lärarstudenter att engagera sig i sitt eget professionella lärande. Hon har också arbetat med formativ bedömning och self-study. Hon har ett genuint intresse för lärares professionella lärande och aspekter inom lärarens praktik som gör skillnad för elevernas engagemang och lärande i naturvetenskap. Under de senaste åren har hon fokuserat på skolans och lärarutbildningens digitalisering samt hur lärare och lärarstudenter utvecklar ämnesdidaktisk kunskap för att undervisa naturvetenskap med hjälp av digitala verktyg (TPACK).

Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad, pernilla.nilsson@hh.se