Forskarskolor

GRADERESEARCH ansvarar för tre nationella forskarskolor – GRADE som startade  2018, UPGRADE som startade 2020, och LIKED som startar verksamhet hösten 2021. Gemensamt tema för de tre forskarskolorna är utbildning och digitalisering. I menyerna här intill finns information om deltagande doktoranders och handledare kunskapsintressen.