UPGRADE B

Kursen ges som en seminarekurs i tre separata moduler.
Ansvarigt lärosäte Göteborgs Universitet, kontaktperson Johan Lundin.