Valbara kurser

Aktuellt nu:

Valbara kurser från våren 2022, se nedan kurser under utveckling

Tidigare kursomgång:

Under utveckling:

  • KTH, Linnéuniversitet, Högskolan Väst, påbyggnadskurs inom Learning Analytics: under utveckling, kommer ges hösten 2022
  • Göteborgs universitet, kurs inom Learning Science: under utveckling, kommer ges våren 2022
  • Linnéuniversitet, Datalogiskt tänkande och programmering: under utveckling, kommer ges våren 2022