Om GRADEresearch

GRADEresearch är en kompletterande nätverksorganisering för forskarutbildning vid ingående lärosäten och ämnesområden. Genom ett tydligt samarbete i syfte att ge stöd och struktur för doktorandernas projekt koordineras inom GRADEresearch  kursutbud och seminarieverksamhet. I samarbetet nyttjas den gemensamma expertisen inom områden som forskningsmetoder, forskningsetik, teoretiska perspektiv, analysverktyg, och designfrågor. Lärosätena samarbetar även vad gäller handledning av doktoranderna och övriga aktiviteter.

En grundläggande utgångspunkt inom GRADEresearch är ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Didaktik, Informatik, Pedagogik, Pedagogiskt arbete, Teknik och Lärande, Medieteknik, Tillämpad IT, samt Ämnesdidaktik är några av de ämnesområden som finns representerade i forskarskolan och som alla bidrar med olika perspektiv i forskning riktad mot skolans digitalisering.