Organisation

GRADEresearch koordineras via Umeå universitet och leds av en styrelse där samtliga deltagande lärosäten är representerade. Styrelsen ansvarar för forskarskolornas kvalitet och tillsammans med ämnesansvariga och fakulteter vid varje lärosäte garanteras kvaliteten på de doktorsavhandlingar som skrivs inom GRADEresearch. Ett internationellt vetenskapligt råd är knutet till GRADEresearch, rådets funktion är att stödja det vetenskapliga arbetet. Rådets medlemmar deltar även som föreläsare i kurser inom sina specifika kunskapsområden, som seminarieledare och externa granskare av doktorandernas arbete samt som mentorer för doktoranderna.