Uppdaterad information inför Kick-off i Trollhättan

grade kickoff finale

Fungerande länk till gemensam presentation finns i GRADE-moodle.