Valbar forskarutbildningskurs vid HV under 2020

Information om forskarutbildningskurs vid HV med fokus på aktivitetsteori lämplig som valbar kurs finns här:

https://www.hv.se/utbildning/forskarutbildning/aktivitetsteori-och-praktik-heltid-campus-atpf010/