Välkommen till GRADEresearch!

GRADEresearch är ett forskningssamarbete mellan nio svenska lärosäten med fokus på att tillhandahålla gemensam forskningsmiljö för forskarutbildning i området digitala teknologier i utbildning. Samarbetet inleddes 2017 med en gemensam ansökan från sex lärosäten att få organisera en forskarskola i området, och utökades 2019 med en andra ansökan om att organisera forskarskola mot lärarutbildning, ett samarbete mellan nio lärosäten.

Inom GRADEresearch samlas forskare med det gemensamma intresset att vidare förstå hur utbildning påverkas av samhällets pågående digitalisering. Antalet antagna och affilierade doktorander till de två forskarskolorna är nästan 30, antalet handledare och affilierade forskare näranog det dubbla.

GRADEresearch kommer att organisera kurser, seminarier och symposier. Välkommen att delta!