Tillbaka

Affilierad Forskare – Christina Löfving

Göteborgs universitet
christina.lofving@ait.gu.se

Christina Löfving är doktorand vid Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet.

Jag har en bakgrund som legitimerad lärare, utvecklingsledare och ställföreträdande rektor inom grundskolan, som IT-pedagog på kommunal nivå, samt som lärar- och rektorsutbildare inom universitetet. 2018 tog jag min masterexamen i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning. Jag har länge intresserat mig för skolfrågor kopplat till samhällsutveckling, bland annat digitaliseringsfrågor. Under en period föreläste jag om hur jag arbetade med digitalisering i mitt klassrum och deltog i olika samtal på nationell nivå.

Mitt forskningsintresse handlar om hur lärare förhandlar vad som finns uttryckt i policyer om elevers digitala kompetens. I förlängningen handlar det om vilka uttryck policyintentioner tar på skol- och klassrumsnivå och dess konsekvenser för digital (o)jämlikhet.

Jag är affilierad vid UpGrade och ser det som en möjlighet att möta andra forskare inom fältet och delta i intressanta kurser och samtal. I övrigt är jag en del av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) vid Göteborgs universitet, samt en del av det internationella forskningsprojektet Reconfigurations of Educational In/Equality in a Digital World (RED) där vi studerar hur digitala teknologier påverkar skolan i olika delar av världen utifrån perspektivet digital (o)jämlikhet.

Christina Löfving, Göteborgs universitet, christina.lofving@ait.gu.se