Tillbaka

Affilierad Forskare – Thomas Winman

Högskolan Väst
thomas.winman@hv.se

Thomas Winman

Thomas Winman, Högskolan Väst, thomas.winman@hv.se

Min forskning är teoretiskt grundad i en sociokulturell och aktivitetsteoretisk idétradition och behandlar frågor om kommunikativ, kognitiv socialisering och kunskapsproduktion i institutionella miljöer. Det omfattar ett intresse för hur människor utvecklar kunskaper – hur de tar till sig, kollektivt upprätthåller och genererar kunskaper och förhållningssätt – inom ramen för olika organisationer och institutioner i samhället. Mitt intresse tar utgångspunkt i konstitueringen av lokala arbetspraktiker där människor, artefakter och diskurser studeras in situ. Det är en del av det arbetsintegrerade lärandet, där jag studerar arbetets förutsättningar och hur professionell och organisatorisk kunskap utvecklas och förstås.