Tillbaka

Doktorand – Karoline Schnaider

Umeå universitet
karoline.schnaider@umu.se

Karoline Schnaider är doktorand i pedagogik vid Umeå universitet.

I min kommande forskning vill jag undersöka elevers meningsskapande utifrån resurser för lärande och den meningspotential olika resurser har och den affordance elevers användande ger. I ett nära perspektiv på elevers meningsskapande kan lärares och elevers roll som meddesigners i undervisningen gestalta sig och ge implikationer för hur undervisningen kan utformas digitalt på olika sätt och hur applikationer kan utformas därefter. En av utmaningar i digitaliseringen av dagens skola är detta nära perspektiv på olika resursers betydelse och användande för meningsskapande och hur det kan bidra till utveckling på olika nivåer. En socialsemiotisk multimodal utgångspunkt kan utgöra ramar för vidare granskning av dessa perspektiv och människa-dator interaktion (MDI). Därtill kommer tillgänglighet att utgöra ett övergripande ramverk.

På fritiden umgås jag helst ofta och mycket med familj och vänner. I motsats till allt teoretiskt på jobbet gillar jag praktiskt arbete som att måla tavlor, snickra möbler och att köra motocross. Min ambition är att bli bättre på att vågsurfa.

Karoline Schnaider, Umeå universitet, karoline.schnaider@umu.se