Tillbaka

Doktorand – Marcus Sundgren

Mittuniversitetet
marcus.sundgren@miun.se

Marcus Sundgren är licentiand i pedagogik vid Mittuniversitetet, är affilierad med forskarskolan GRADE, och ingår i forskningsmiljön HEEL (Higher Education and E-Learning).

Jag är licentiand och universitetsadjunkt i pedagogik vid institutionen för utbildningsvetenskap i Sundsvall och jag började min bana på lärosätet redan 1995 som projektanställd för att utveckla IKT-pedagogik inom lärarutbildningarna.

Mitt forskningsintresse är ganska brett inom fältet teknikstött lärande (Technology Enhanced Learning, TEL) och det har på senare år främst riktats mot högre utbildning.  Aktuella projekt inkluderar en utvärdering av universitetslärares och studenters uppfattningar om Active Learning Classrooms, en kvasi-experimentell studie av 3D-visualisering i grundskolans geometriundervisning, samt användning av Augmented Reality och spelbaserat lärande i undervisningen.

Mitt licentiatarbete är inriktad mot mobilt lärande i högre utbildning, hur det kan bidra till att överbrygga tid och rum, samt hur studenters informella samarbetsformer online formeras och tar sig uttryck.

Marcus Sundgren, Mittuniversitetet, marcus.sundgren@miun.se