Tillbaka

Doktorand – Tiina Leino Lindell

Tiina Leino Lindell är doktorand på avdelningen digitalt lärande på KTH. Hon doktorerar halvtid och är anställd som lärare i Mariestads kommun på halvtid. Innan sommaren 2018 examinerade hon licentiatuppsatsen. I den undersöktes lärares och elevers erfarenheter av och synpunkter på mobilanvändning. Kortfattat var syftet att öka förståelsen för hur mobiltelefoner kan bidra med stöd och orsaka problem för skoluppgifter. I den efterföljande doktorsavhandlingen är intresset alltjämt att öka förståelsen för lärares och elevers synpunkter om hur digitala verktyg kan användas för skoluppgifter. För att undersöka ämnet används verksamhetsteori och multimodala teorier, i kombination med kvalitativa metoder. Även om den tidigare licentiatuppsatsen analyserade erfarenheter av och synpunkter på mobilanvändning, kan inriktningen bli annorlunda i det fortsatta arbetet. Det beror på att studien följer en process då deltagarna avgör vilka digitala verktyg som undersöks.