Tillbaka

Handledare – Lena Pareto

Högskolan väst
lena.pareto@hv.se

Jag är professor i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst, har en docent i informatik och en Ph.D i datavetenskap från Göteborgs Universitet. Digital teknik, design och lärande är mina stora intressen.

Mitt forskningsområde är IT och lärande, med fokus på digitaliseringen i samhället och hur innovativ design av digital teknik kan berika lärandesituationer och stimulera till lärande, inom såväl skola som arbetsliv. Jag har bred erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete i olika verksamheter där teknik såsom serious games, virtual reality och nu senast robotik designas och används i syftet att stödja lärandeprocesser i olika miljöer. Jag har bedrivit samverkansprojekt med verksamheter inom skola, företag, industri och sjukvård som syftar till lärande i arbetslivet, är aktionsorienterade, tvärvetenskapliga och involverar praktiker från verksamheterna.

Jag har varit med och byggt upp högskolans forskarutbildning i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande som samverkar med forskarutbildningen i pedagogik med samma inriktning. Jag undervisar på forskarutbildningen och handleder doktorander.

Lena Pareto, Högskolan Väst, lena.pareto@hv.se