Tillbaka

Handledare – Peter Mozelius

Mittuniversitetet
Peter.mozelius@miun.se

Peter Mozelius, arbetar som PostDok-forskare vid institutionen för Data och systemvetenskap på Mittuniversitet i Östersund. Han har under de senaste två decennierna undervisat i datalogi, programmering och spelbaserat lärande med undervisning och utveckling av ett tjugotal kurser. Hans huvudsakliga forskningsområden är programmeringsundervisning, teknikstött lärande, spelbaserat lärande och information och kommunikationsteknologi för utveckling (ICT4D).
Förutom ett antal internationella samarbeten så är Peter med i forskarnätverket HEEL, en akronym för Higher Education and E-Learning. HEEL är ett nätverk med forskare från Mittuniversitet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle, KTH och Århus universitet i Danmark. Två pågående forskningsprojekt vid Mittuniversitet är utvärderingen av de nya klassrummen för aktivt lärande (Active Learning Classrooms / ALC) i Sundsvall, och ett nystartat projekt för distribuerad e-hälsa i Jämtland/Härjedalen. Peter är och också ansvarig för utvecklingen och genomförandet av kurser i programmering för teknik- och matematiklärare i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.
Peter brukar också arrangera och moderera specialspår om spelbaserat lärande på European Conference on Game Based learning (ECGBL). De två senaste åren har temat varit ”Game-Based Learning Approaches for Learning Programming”. Mer information och en listning av Peters forskningspublikationer kan nås via: https://www.miun.se/Personal/petermozelius/